Praktijkregels

Tandartsen Piushaven biedt u:

 • Duidelijke afspraakplanning met zo kort mogelijke wachttijden.
 • Afspraak- en controletermijn en als service een herinnering via e-mail en/of sms.
 • Geprotocolleerde behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
 • Behandelingen vinden plaats met moderne apparatuur en de beste materialen.
 • Hoog opgeleide zorgverleners welke hun kunde en kennis op peil houden door middel van het bijwonen van cursussen en congressen.
 • Facturen welke rechtstreeks naar factureringsbedrijf Infomedics  worden gezonden. Tevens is mogelijk om uw factuur direct aan de balie te voldoen met pin.
 • Voorafgaande aan een behandeling hoger dan 250,00 euro een begroting, zodat u op de hoogte bent van de verrichtingen en kosten.

Tandartsen Piushaven vraagt van u:

 • Vijf minuten voor de afgesproken behandeltijd aanwezig te zijn in de praktijk.
 • Uw afspraak na te komen of minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen of op het laatste moment hebt afgezegd dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor de gereserveerde behandeltijd, behandelkamer en tandheelkundig team. Herhaling leidt tot uitschrijving.
 • Wijzigingen in uw persoons- en adresgegevens tijdig aan ons door te geven via info@tandartsenpiushaven.nl.
 • Legitimatiebewijs (ID) met daarop burgerservicenummer (BSN) bij een eerste bezoek.
 • Uw zorgverzekeringsbewijs eenmalig te overhandigen ter verificatie t.b.v. het factureringsbedrijf Infomedics.
 • Indien u geen gebruik wenst te maken van de service van het factureringsbedrijf Infomedics, de factuur na afloop van uw behandeling middels pin te voldoen.
 • Gepast gedrag. Agressief gedrag, verbaal of anderszins wordt niet getolereerd.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle, ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier geen reactie op geven, dan volgt eventueel uitschrijving van de praktijk.
 • Indien u bij Infomedics als dubieuze debiteur bekend staat, verliest u het recht op onze Infomedics service.


NB: Indien u een van deze bovenstaande regels/afspraken niet in acht neemt of zich een onregelmatigheid van enige andere aard voordoet, behoudt Tandartsen Piushaven zich het recht voor om uw behandeling af te breken. Dit heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg. Tussentijds kunt u dan nog uitsluitend aanspraak maken op spoedeisende tandheelkundige zorg van Tandartsen Piushaven tot het moment dat u een andere tandarts/zorgverlener heeft gevonden en op voorwaarde dat u de factuur vooraf middels pin aan de balie afrekent.